Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

JavaScript для дітей: основи програмування

JavaScript для дітей Яготинський БДЮТ

Вивчення програмування розвиває логічне мислення та творчі здібності дітей, підвищує їхню комп’ютерну грамотність і підготовлює до майбутніх викликів у цифровому світі.

Ціль статті: навчити дітей основам JavaScript та веб-програмування

Мета цієї статті – забезпечити дітей навичками, необхідними для розуміння основ веб-програмування та JavaScript.

JavaScript є однією з найпопулярніших мов програмування у світі, і володіння нею відкриває двері до можливостей у веб-розробці та інших сферах IT.

Основи JavaScript

Що таке JavaScript?

JavaScript – це мова програмування, що використовується для надання динамічної функціональності на веб-сторінках.

Вона дозволяє створювати інтерактивні ефекти, обробляти події користувача та взаємодіяти з вмістом веб-сторінки.

Історія та еволюція JavaScript

Історія JavaScript сягає 1995 року, коли Брендан Ейх (Brendan Eich) розробив її за короткий термін у компанії Netscape.

Перші версії мови були призначені для простих скриптів на веб-сторінках.

Згодом, JavaScript отримала значний розвиток і стала повноцінною мовою програмування, яка використовується для розробки веб-додатків, ігор, мобільних застосунків та багато іншого.

Важливість JavaScript у розвитку веб-технологій

JavaScript є однією з ключових мов програмування у веб-розробці, і його важливість важко переоцінити.

Він дозволяє створювати динамічні та інтерактивні веб-сторінки, забезпечує можливість робити AJAX-запити для асинхронного обміну даними з сервером без перезавантаження сторінки, та взаємодіяти з DOM для зміни вмісту сторінки під час її виконання.

JavaScript також широко використовується у веб-фронтенді, мобільній розробці (зокрема з використанням фреймворків, таких як React Native та Ionic), а також на стороні сервера за допомогою платформи Node.js.

Освоєння JavaScript відкриває безліч можливостей у сфері веб-розробки та забезпечує можливість створювати інноваційні та захоплюючі веб-додатки.

Початок програмування в JavaScript для дітей

Основні поняття: змінні, типи даних, операції

Початок програмування в JavaScript передбачає оволодіння основними поняттями, такими як змінні, типи даних та операції.

 • Змінні в JavaScript є контейнерами для зберігання даних та можуть містити будь-який тип інформації, включаючи числа, рядки, булеві значення, об’єкти та масиви;
 • Типи даних включають числа, рядки, булеві значення, масиви, об’єкти, функції та спеціальні значення, такі як null та undefined;
 • Операції в JavaScript дозволяють виконувати різноманітні дії над даними, такі як арифметичні операції (додавання, віднімання тощо), операції порівняння (рівність, нерівність, більше, менше), а також операції присвоєння та логічні операції (AND, OR, NOT).

Введення до консолі браузера та виконання коду

Введення до консолі браузера та виконання коду є потужним інструментом для вивчення та експериментування з JavaScript.

 • Консоль браузера дає можливість писати та виконувати JavaScript-код безпосередньо у веб-браузері;
 • Для відкриття консолі зазвичай потрібно відкрити інструменти розробника в браузері (наприклад, натиснувши F12 або правою кнопкою миші та вибравши “Інспектувати елемент”);
 • Використання консолі дозволяє швидко перевіряти фрагменти коду, виправляти помилки та експериментувати з різними функціями та методами JavaScript;
 • Крім того, консоль може бути використана для виведення різних типів даних, включаючи тексти, числа, об’єкти та масиви, що полегшує вивчення та розуміння мови програмування.

Перші кроки у створенні програм

Перші кроки у створенні програм за допомогою JavaScript можуть бути надихаючими.

 • Почнемо з простого: створіть новий файл HTML та підключіть до нього файл JavaScript за допомогою тегу <script>;
 • Першим завданням може бути виведення повідомлення на екран за допомогою функції console.log(). Наприклад, console.log("Привіт, світ!");
 • Далі ви можете експериментувати з різними типами даних, арифметичними операціями та рядковими операціями.
 • Спробуйте створити змінні, призначити їм значення та вивести їх у консоль;
 • Пошукайте онлайн-ресурси та практичні завдання, щоб отримати більше ідей та вправ для вивчення JavaScript;
 • Не бійтеся робити помилки! Вони є частиною навчання. Спробуйте щось нове, експериментуйте та насолоджуйтеся процесом створення програм.

Робота з об’єктами та функціями

Що таке об’єкти та як їх створювати?

Об’єкти – це складні структури даних в JavaScript, які можуть містити колекції ключ-значення.

Їх можна розглядати як контейнери, що зберігають різні типи даних та функції.

Об’єкти створюються за допомогою літерала об’єкта {}, або конструктора new Object().

Наприклад:

// Літерал об'єкта
let person = {
 name: 'John',
 age: 30,
 city: 'New York'
};

// Конструктор об'єкта
let car = new Object();
car.make = 'Toyota';
car.model = 'Corolla';
car.year = 2020;

У об’єкті person ми зберігаємо дані про людину, такі як ім’я, вік та місто.

У об’єкті car ми представляємо інформацію про автомобіль, таку як марку, модель та рік випуску.

Додавання обробників подій до елементів веб-сторінки

Додавання обробників подій до елементів веб-сторінки дозволяє створювати інтерактивні та реагуючі на дії користувача веб-додатки.

 • Використання методу addEventListener() дозволяє прикріплювати функції-обробники до різних подій, таких як клік миші, наведення курсора, натискання клавіші, тощо;
 • Приклад додавання обробника подій до кнопки:
let button = document.querySelector('#myButton');

button.addEventListener('click', function() {
 alert('Кнопка була натиснута!');
});
 • Використання обробників подій дозволяє створювати реактивні додатки, які відрізняються від статичних сторінок, а також забезпечує користувачам взаємодію з контентом сторінки;
 • Експериментуйте з різними типами подій та обробниками, щоб створювати захоплюючі та інтерактивні веб-додатки, які зацікавлять користувачів.

Практичні вправи з об’єктами та функціями

Практичні вправи з об’єктами та функціями можуть допомогти закріпити та розширити знання про JavaScript, а також розвинути навички у створенні складних програмних рішень.

Ось декілька цікавих завдань:

 1. Створіть об’єкт person з властивостями name, age та country. Напишіть функцію greet, яка приймає цей об’єкт як параметр і виводить повідомлення привітання, використовуючи властивості об’єкта;
 2. Напишіть функцію calculateArea, яка приймає об’єкт rectangle з властивостями width та height, і повертає його площу;
 3. Створіть конструктор Car, який приймає параметри make, model та year, та створює об’єкт автомобіля з цими властивостями. Додайте метод getAge, який повертає вік автомобіля на основі поточного року;
 4. Напишіть функцію findLongestWord, яка приймає рядок і повертає найдовше слово в цьому рядку;
 5. Створіть об’єкт calculator, який містить методи для додавання, віднімання, множення та ділення чисел. Вивчіть, як можна використовувати об’єкти та функції для створення корисних програмних інструментів.

Ці вправи допоможуть вам поглибити розуміння роботи з об’єктами та функціями в JavaScript і розвинути навички розв’язання різноманітних завдань у програмуванні.

Умовні конструкції та цикли

Введення до умовних конструкцій (if, else)

Умовні конструкції (if, else) в JavaScript дозволяють виконувати різні блоки коду в залежності від заданих умов.

Ось кілька цікавих прикладів їх використання:

 1. Проста умовна конструкція, що перевіряє, чи є число додатним:
let number = 10;

if (number > 0) {
 console.log("Число є додатним.");
} else {
 console.log("Число є від'ємним або рівним нулю.");
}
 1. Використання умови else if для перевірки декількох варіантів:
let temperature = 25;

if (temperature < 0) {
 console.log("На вулиці холодно.");
} else if (temperature >= 0 && temperature <= 15) {
 console.log("На вулиці прохолодно.");
} else {
 console.log("На вулиці тепло.");
}
 1. Вкладені умовні конструкції для складних перевірок:
let age = 18;
let isStudent = true;

if (age >= 18) {
 if (isStudent) {
  console.log("Ви доросла особа та студент.");
 } else {
  console.log("Ви доросла особа, яка не є студентом.");
 }
} else {
 console.log("Ви не є дорослою особою.");
}

Використання умовних конструкцій дозволяє створювати програми, які реагують на різні умови та виконують відповідні дії, що робить їх потужним інструментом у розробці веб-додатків та ігор.

Цикли (for, while): як вони працюють

Цикли for та while в JavaScript дозволяють виконувати блок коду кілька разів з різними вхідними параметрами.

Ось декілька прикладів їх використання:

 1. Цикл for для виведення чисел від 1 до 5:
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
 console.log(i);
}
 1. Цикл while для виведення парних чисел від 2 до 10:
let number = 2;

while (number <= 10) {
 console.log(number);
 number += 2;
}
 1. Цикл for для ітерації по елементам масиву та їх виведення:
let fruits = ['apple', 'banana', 'orange', 'grape'];

for (let i = 0; i < fruits.length; i++) {
 console.log(fruits[i]);
}
 1. Цикл while для виконання дій, поки задана умова не буде виконана:
let counter = 0;

while (counter < 3) {
 console.log("Це цикл while.");
 counter++;
}

Ці цикли дозволяють автоматизувати виконання повторюваних завдань, що робить їх корисними у випадках, коли потрібно обробити або вивести багато даних або виконати певні дії декілька разів.

Використання умовних конструкцій та циклів у програмах

Використання умовних конструкцій та циклів у програмах дозволяє створювати потужні та ефективні рішення для різних завдань.

Ось кілька цікавих прикладів їх комбінування:

 1. Пошук максимального елемента у масиві:
let numbers = [10, 5, 7, 15, 3];
let max = numbers[0];

for (let i = 1; i < numbers.length; i++) {
 if (numbers[i] > max) {
  max = numbers[i];
 }
}

console.log("Максимальний елемент:", max);
 1. Обчислення факторіала числа:
let number = 5;
let factorial = 1;

for (let i = 1; i <= number; i++) {
 factorial *= i;
}

console.log("Факторіал", number, "дорівнює", factorial);
 1. Генерація таблиці множення за допомогою вкладеного циклу:
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
 let row = '';
 for (let j = 1; j <= 10; j++) {
  row += (i * j) + '\t';
 }
 console.log(row);
}

Ці приклади демонструють, як умовні конструкції та цикли можна використовувати разом для розв’язання різноманітних завдань.

Їх комбінація робить програми більш гнучкими та потужними, що дозволяє розробникам створювати складні та ефективні програмні рішення.

Робота з подіями та обробники подій

Що таке події в JavaScript?

Події в JavaScript – це дії або взаємодії, що відбуваються у веб-додатку, такі як клік миші, натискання клавіші, завантаження сторінки, зміна значення поля вводу тощо.

Події виникають від дій користувачів або від інших джерел, таких як серверні запити чи таймери.

Для реагування на події використовуються обробники подій – це функції, які виконуються автоматично при виникненні певної події.

Використання подій та їх обробників дозволяє забезпечити інтерактивність та динамічність веб-додатків, реагуючи на дії користувачів та зміни у середовищі виконання.

Додавання обробників подій до елементів веб-сторінки

Додавання обробників подій до елементів веб-сторінки – це важливий аспект розробки інтерактивних та динамічних веб-додатків.

Це дає можливість реагувати на дії користувачів, такі як клік миші, натискання клавіші, наведення курсора тощо, і виконувати відповідні дії.

Ось кілька прикладів додавання обробників подій до елементів веб-сторінки:

 1. Додавання обробника подій до кнопки, який викликає функцію при кліку:
let button = document.querySelector('#myButton');

button.addEventListener('click', function() {
 alert('Кнопка була натиснута!');
});
 1. Додавання обробника подій до поля вводу, який викликає функцію при зміні значення:
let input = document.querySelector('#myInput');

input.addEventListener('input', function() {
 console.log('Значення поля вводу змінилося:', input.value);
});
 1. Додавання обробника подій до зображення, який змінює розмір зображення при наведенні курсора:
let image = document.querySelector('#myImage');

image.addEventListener('mouseover', function() {
 image.style.width = '200px';
 image.style.height = '200px';
});

image.addEventListener('mouseout', function() {
 image.style.width = '100px';
 image.style.height = '100px';
});

Додавання обробників подій дозволяє створювати більш динамічні та відзивчиві веб-додатки, які забезпечують користувачам приємний досвід взаємодії з веб-сторінкою.

Практичні завдання з обробки подій

Практичні завдання з обробки подій – це важлива частина навчання JavaScript, що допомагає розширити навички та зрозуміння взаємодії веб-додатків з користувачами.

Ось кілька цікавих завдань для практики обробки подій:

 1. Створення кнопки, яка змінює колір при натисканні:
let button = document.querySelector('#myButton');

button.addEventListener('click', function() {
 let randomColor = Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16);
 button.style.backgroundColor = '#' + randomColor;
});
 1. Реалізація функції, яка відображає повідомлення при наведенні курсора на текст:
let text = document.querySelector('#myText');

text.addEventListener('mouseover', function() {
 alert('Ви навели курсор на текст!');
});
 1. Створення форми, яка відправляє дані на сервер при натисканні кнопки “Відправити”:
<form id="myForm">
 <input type="text" id="name" placeholder="Введіть своє ім'я">
 <button type="submit">Відправити</button>
</form>
let form = document.querySelector('#myForm');

form.addEventListener('submit', function(event) {
 event.preventDefault();
 let name = document.querySelector('#name').value;
 alert('Дані відправлені! Ваше ім\'я: ' + name);
});

Ці завдання допоможуть вам поглибити розуміння обробки подій в JavaScript та здобути практичні навички для розвитку веб-додатків.

Введення до DOM (Document Object Model)

Розуміння DOM та його ролі у веб-розробці

DOM (Document Object Model) – це представлення веб-сторінки у вигляді ієрархічної структури об’єктів, яка дозволяє JavaScript взаємодіяти з веб-сторінкою.

DOM є основою веб-розробки і грає ключову роль у створенні динамічних та інтерактивних веб-додатків.

Ось кілька ключових аспектів розуміння DOM та його ролі:

 1. DOM представляє структуру HTML-документа у вигляді дерева об’єктів, де кожен вузол є об’єктом з властивостями та методами;
 2. JavaScript може отримувати доступ до елементів сторінки, змінювати їх властивості та створювати нові елементи за допомогою DOM;
 3. Роль DOM полягає в тому, що він дозволяє динамічно змінювати вміст, структуру та стилі сторінки в залежності від дій користувача або подій, що виникають;
 4. DOM також використовується для обробки подій, включаючи кліки, наведення курсора, введення користувача тощо;
 5. За допомогою DOM розробники можуть створювати динамічні ефекти, анімацію, валідацію форм, інтерактивні таблиці та багато іншого.

Розуміння DOM є важливим для будь-якого веб-розробника, оскільки це дозволяє створювати більш потужні, взаємодійні та користувацько-орієнтовані веб-додатки.

Основні методи та властивості DOM

Основні методи та властивості DOM дозволяють JavaScript здійснювати взаємодію з елементами HTML-сторінки.

Ось кілька ключових методів та властивостей DOM:

Методи:

 1. document.getElementById(id): повертає посилання на елемент з вказаним ідентифікатором;
 2. document.querySelector(selector): повертає перший елемент, який відповідає вказаному селектору CSS;
 3. element.innerHTML: зчитує або задає HTML-вміст елемента;
 4. element.style.property: зчитує або задає стилі елемента, такі як колір, ширина, висота тощо;
 5. element.addEventListener(event, function): додає обробник подій до елемента.

Властивості:

 1. element.tagName: повертає ім’я тегу елемента;
 2. element.id: повертає або задає ідентифікатор елемента;
 3. element.className: повертає або задає класи елемента;
 4. element.parentElement: повертає батьківський елемент;
 5. element.childNodes: повертає список дочірніх елементів.

Ці методи та властивості надають JavaScript можливість динамічно змінювати вміст, структуру та стилі сторінки відповідно до потреб програми або відповідно до взаємодії з користувачем.

Вони допомагають створювати більш динамічні та інтерактивні веб-додатки, які забезпечують кращий користувацький досвід.

Завдання на роботу з DOM

Завдання на роботу з DOM допомагають вдосконалити навички взаємодії з елементами веб-сторінки за допомогою JavaScript.

Ось кілька цікавих завдань для практики:

 1. Зміна тексту елемента за допомогою його ідентифікатора:
let element = document.getElementById('myElement');
element.textContent = 'Новий текст';
 1. Зміна стилю елемента за допомогою його класу:
let element = document.querySelector('.myClass');
element.style.color = 'red';
element.style.fontSize = '20px';
 1. Додавання нового елемента до сторінки:
let newElement = document.createElement('p');
newElement.textContent = 'Це новий параграф';
document.body.appendChild(newElement);
 1. Додавання обробника подій до кнопки:
let button = document.getElementById('myButton');
button.addEventListener('click', function() {
 alert('Кнопку було натиснуто!');
});
 1. Зміна вмісту списку елементів за допомогою циклу:
let items = document.querySelectorAll('.listItem');
items.forEach(function(item) {
 item.textContent = 'Новий текст елемента списку';
});

Ці завдання дозволяють практикувати різноманітні аспекти роботи з DOM і розвивати навички веб-розробки з використанням JavaScript.

Програмування веб-ігор на JavaScript для дітей

Створення базового ігрового проєкту

Створення базового ігрового проєкту – це цікавий спосіб вивчити та застосувати навички JavaScript у практиці.

Ось деякі ключові кроки для створення базового ігрового проєкту:

 1. Створення HTML-структури гри: створіть основний контейнер для гри та елементи, такі як поле гри, кнопки, показники тощо;
 2. Додавання стилів CSS: застосуйте стилі для кращого візуального вигляду гри та її елементів;
 3. Ініціалізація гри за допомогою JavaScript: створіть основний JavaScript файл, де ви визначите параметри гри, які можуть включати рівні складності, кількість життів, очки, тощо;
 4. Додавання обробників подій: додайте обробники подій для взаємодії з користувачем, наприклад, для кліків на кнопках або рухів миші;
 5. Оновлення стану гри: реалізуйте функції для оновлення стану гри після кожного кроку або дії користувача;
 6. Перевірка умов завершення гри: додайте перевірку умов, щоб визначити, коли гра закінчена (наприклад, коли всі мішені збиті або час закінчився);
 7. Відображення результатів гри: реалізуйте механізми для відображення результатів гри, такі як кількість очок, час гри, рівень складності тощо;
 8. Тестування та вдосконалення: перевірте роботу гри та внесіть необхідні виправлення та покращення для забезпечення кращого досвіду гравця.

Створення власної веб-ігри на JavaScript може бути захопливим та навчальним процесом, який дозволить вам використовувати свої знання програмування для створення щось власного та унікального.

Додавання рухомих об’єктів та умови завершення гри

Додавання рухомих об’єктів та умови завершення гри – це ключовий етап при створенні веб-ігор на JavaScript.

Ось деякі цікаві аспекти цього процесу:

 1. Створення рухомих об’єктів: визначте об’єкти, які будуть рухатися в грі, такі як персонажі, мішені, вороги тощо. Створіть їхні елементи в DOM та задайте їм початкові параметри, такі як позиція та швидкість руху;
 2. Анімація руху: використовуйте JavaScript для анімації руху об’єктів за допомогою таймерів чи анімаційних фреймів. Застосовуйте зміни координат та інших параметрів, щоб відтворити різні типи руху, такі як прямолінійний, круговий або випадковий;
 3. Умови завершення гри: визначте умови, які припиняють гру, наприклад, коли гравець досягає певної мети або коли він втрачає всі життя. Реалізуйте логіку перевірки цих умов та виконайте відповідні дії, такі як відображення результатів гри або повідомлення про завершення;
 4. Взаємодія з об’єктами: додайте можливість взаємодії гравця з рухомими об’єктами, наприклад, збій мішені або уникає ворожого вогню. Реалізуйте відповідні обробники подій та виконайте необхідні дії при взаємодії;
 5. Тестування та налагодження: перевірте роботу гри, впевніться, що всі об’єкти рухаються та взаємодіють правильно. Вносьте корективи в код для вирішення будь-яких проблем та покращення геймплею.

Створення рухомих об’єктів та визначення умов завершення гри дозволяє вам створювати цікаві та захоплюючі веб-ігри, які захоплюють увагу гравців та надихають їх на подальші відкриття веб-розвитку.

Розширення можливостей гри за допомогою JavaScript

Розширення можливостей гри за допомогою JavaScript відкриває безмежні можливості для створення цікавих та неповторних ігор.

Ось кілька способів, які можна використовувати для розширення можливостей гри:

 1. Додавання нових функціональностей: використовуйте JavaScript для впровадження нових механік гри, таких як системи управління персонажем, рівні складності, системи здоров’я та енергії, системи інвентаризації тощо;
 2. Створення штучного інтелекту: реалізуйте складні алгоритми штучного інтелекту для ворожих персонажів або комп’ютерних супротивників, що робить гру більш викликаною та цікавою для гравців;
 3. Використання зовнішніх бібліотек: використовуйте сторонні бібліотеки та фреймворки, які розширюють можливості JavaScript, наприклад, бібліотеки для фізики, анімації, звуку тощо, щоб зробити гру ще більш ефектною та динамічною;
 4. Мультимедійні можливості: використовуйте JavaScript для відтворення звуків, музики та відео у грі, щоб створити більш іммерсивний геймплей та поглибити враження від гри;
 5. Інтернет-підтримка: реалізуйте можливість грати у мережі з іншими гравцями за допомогою мережевих технологій, таких як WebSockets або WebRTC, щоб створити мультиплеєрні гри;
 6. Модулярність та розширення: створіть гру з можливістю розширення та модифікації, щоб гравці могли створювати власні моди, рівні та інші додатки, що розширюють функціональність гри.

Розширення можливостей гри за допомогою JavaScript дозволяє створювати неперевершені та унікальні веб-ігри, які захоплюють увагу гравців та надихають їх на нові відкриття та випробування.

Заключні думки та рекомендації

Переваги вивчення JavaScript для дітей

Переваги вивчення JavaScript для дітей:

 1. Розвиток логічного мислення: вивчення JavaScript сприяє розвитку логічного мислення дітей через вирішення завдань та проблем в програмуванні;
 2. Креативний розвиток: програмування дозволяє дітям виражати свою креативність шляхом створення власних програм та ігор;
 3. Стимулювання інтересу до технологій: вивчення JavaScript може стимулювати інтерес дітей до технологій та інформаційних технологій, розкриваючи їм світ веб-розробки та програмування;
 4. Підготовка до майбутніх кар’єрних можливостей: оволодіння навичками JavaScript в ранньому віці може створити базу для подальшого вивчення програмування та розвитку кар’єри в галузі технологій;
 5. Сприяння розвитку проблемно-орієнтованого навчання: вивчення JavaScript вимагає від вихованців розв’язування конкретних проблем та завдань, що сприяє розвитку проблемно-орієнтованого навчання;
 6. Розвиток командної роботи: робота над проєктами в JavaScript може відбуватися в команді, що сприяє розвитку навичок співпраці та комунікації;
 7. Здатність до самостійного навчання: оволодіння JavaScript надає дітям можливість навчатися новим технологіям та мовам програмування самостійно в майбутньому;
 8. Розвиток технологічної грамотності: вивчення JavaScript допомагає дітям розуміти та використовувати технології, які оточують їх у цифровому світі.

Вивчення JavaScript в дитячому віці має багато переваг, які сприяють не лише розвитку програмістських навичок, а й загальному когнітивному та технологічному розвитку дітей.

Ресурси для подальшого вивчення

Ресурси для подальшого вивчення:

 1. Онлайн курси та платформи:
  • Codecademy: ця платформа пропонує інтерактивні курси з JavaScript для дітей різних рівнів;
  • freeCodeCamp: ви можете вивчити JavaScript разом з іншими технологіями на цій безкоштовній платформі та виконати різноманітні завдання;
  • Udemy та Coursera: на цих платформах доступні величезні курси з JavaScript від провідних викладачів.
 2. Книги:
  • “Eloquent JavaScript” від Марейн Хавербеке: ця книга допоможе вам глибше зрозуміти JavaScript та його основні концепції;
  • “JavaScript: The Good Parts” від Дугласа Крокфорда: ця книга фокусується на найкращих практиках та особливостях мови.
 3. Відеоуроки на YouTube:
  • The Net Ninja: канал з великою кількістю відеоуроків з JavaScript та інших технологій веб-розробки;
  • Traversy Media: відмінний ресурс з короткими та зрозумілими відеоуроками з JavaScript та інших тем.

Запрошення до практичних вправ та експериментів

 1. Створення власних проєктів: спробуйте створити власні веб-додатки або ігри за допомогою JavaScript. Пограйтеся з різними ідеями та функціоналом;
 2. Участь у веб-хакатонах: приєднуйтеся до веб-хакатонів або онлайн змагань з програмування, де ви зможете випробувати свої навички та працювати над реальними проєктами;
 3. Експерименти з кодом: спробуйте виконувати різні завдання та експериментувати з кодом JavaScript. Це допоможе вам краще зрозуміти мову та її можливості;
 4. Участь у спільноті програмістів: приєднуйтеся до онлайн-спільнот програмістів, де ви зможете ділитися своїм кодом, отримувати поради та навіть працювати над спільними проєктами.

Подальше вивчення JavaScript може бути цікавим та пізнавальним досвідом, який відкриває безмежні можливості у сфері веб-розробки та програмування.

Додатки

Приклади коду зі статті

 1. Створення функції у JavaScript:
function greet(name) {
  console.log('Привіт, ' + name + '!');
}

greet('Саша'); // Виведе: Привіт, Саша!
 1. Створення об’єкта та доступ до його властивостей:
let person = {
  firstName: 'Олександр',
  lastName: 'Петренко',
  age: 30
};

console.log(person.firstName); // Виведе: Олександр
console.log(person.age); // Виведе: 30
 1. Додавання обробника подій до кнопки:
<button id="myButton">Натисни мене</button>
let button = document.getElementById('myButton');

button.addEventListener('click', function() {
  console.log('Кнопку було натиснуто!');
});
 1. Використання умовних конструкцій у JavaScript:
let number = 10;

if (number > 0) {
  console.log('Число додатнє');
} else if (number < 0) {
  console.log('Число від\'ємне');
} else {
  console.log('Число нуль');
}
 1. Створення циклу для перебору масиву:
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
  console.log(numbers[i]);
}

Ці приклади коду демонструють базові концепції та можливості JavaScript і можуть бути використані як основа для подальшого вивчення та розвитку навичок в програмуванні.

Додаткові завдання для самостійного вивчення

 1. Створення ігрового проєкту: спробуйте створити свою власну веб-гру за допомогою JavaScript. Реалізуйте різноманітні механіки гри, такі як керування персонажем, колізії, систему очок тощо;
 2. Реалізація алгоритмів: напишіть різні алгоритми на JavaScript, такі як сортування масивів, пошук шляху в графі, обхід дерева тощо. Вивчення алгоритмів розширить ваші знання та розвине аналітичні навички;
 3. Створення веб-додатку з базою даних: спробуйте створити веб-додаток, який використовує базу даних. Наприклад, створіть блог або список завдань, де можна додавати, видаляти та редагувати записи.
 4. Участь у відкритих проєктах: приєднуйтесь до відкритих веб-проєктів на GitHub та активно вносьте свій внесок у розвиток програмного забезпечення. Це дасть вам можливість працювати над реальними проєктами та взаємодіяти з іншими розробниками;
 5. Вивчення нових технологій та фреймворків: досліджуйте та вивчайте нові технології та фреймворки JavaScript, такі як React, Vue.js, Node.js, щоб розширити свої знання та навички;
 6. Участь у онлайн-курсах та вебінарах: приєднуйтесь до різноманітних онлайн-курсів та вебінарів з JavaScript, де ви зможете отримати нові знання та поради від досвідчених викладачів.

Ці завдання допоможуть вам поглибити свої знання в JavaScript та розвинути ваші програмістські навички, відкриваючи нові можливості для кар’єрного та особистісного зростання.

Корисні веб-ресурси

 1. MDN Web Docs (Mozilla Developer Network): MDN є одним з найпопулярніших та авторитетних джерел з документації та ресурсів для веб-розробників. Тут ви знайдете докладну інформацію про JavaScript, включаючи референси, підручники та приклади коду.
 2. Stack Overflow – це спільнота програмістів, де ви можете задавати питання та отримувати відповіді від інших розробників. Тут ви знайдете безліч корисної інформації та рішень для вашого коду.
 3. GitHub – це найбільший веб-сервіс для керування розробкою програмного забезпечення. Тут ви можете знайти відкриті проєкти, приклади коду та багато іншого, що допоможе вам вивчити JavaScript та інші технології.
 4. CodePen – це онлайн-редактор коду, де ви можете створювати та спільно розробляти веб-проєкти. Тут ви знайдете тисячі прикладів коду, включаючи ігри, анімацію та інші веб-додатки.
 5. YouTube – величезний джерело відеоуроків та навчального контенту з JavaScript. Тут ви знайдете канали програмістів, які діляться своїм досвідом та навчають різним аспектам веб-розробки.
 6. W3Schools – це онлайн-ресурс з навчання веб-технологіям, включаючи JavaScript. Тут ви знайдете підручники, приклади коду та вправи для вивчення мови програмування.

Ці ресурси нададуть вам широкий спектр інформації та можливостей для вивчення та покращення ваших навичок у JavaScript та веб-розробці.

Підсумкові слова

Вивчення JavaScript – це захоплююча подорож у світ програмування, яка відкриває перед вами безмежні можливості та перспективи.

Нехай ваші зусилля будуть винагороджені навичками та досягненнями, які вас вражатимуть.

Не зупиняйтесь на досягнутому, а продовжуйте вдосконалювати свої знання та розвиватися у цій цікавій галузі.

Незалежно від того, який шлях ви оберете, пам’ятайте, що кожен крок приносить вас ближче до вашої мети.

Переможці ніколи не здаються, тож продовжуйте навчатися, експериментувати та розвиватися.

Успіхів у вашій подорожі у світ JavaScript для дітей!

Чи була ця стаття корисною?

Схожі статті

Поки немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *