Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Що таке CSS: основи стилізації веб-сторінок

Що таке CSS Яготинський БДЮТ

CSS є каркасом веб-дизайну, який надає візуальну привабливість та структуру веб-сторінок.

Він визначає стиль, вигляд і форматування кожного елемента на сторінці, від тексту та фону до розташування та анімації.

Без CSS веб-сайти виглядали б примітивно та неорганізовано, втрачаючи велику частину свого впливу та ефективності.

Мета статті

Мета цієї статті – розкрити ключові аспекти CSS та надати читачам розуміння його потужного впливу на веб-розробку.

Ми пропонуємо простий, але докладний огляд основних концепцій CSS, розширюючи їх до складніших та вражаючих технік.

Ця стаття призначена для тих, хто хоче оволодіти навичками створення естетично привабливих веб-сторінок, використовуючи потужні можливості CSS.

Основи CSS

Що таке CSS? CSS (Cascading Style Sheets) – це мова стилізації, що використовується для визначення вигляду та форматування веб-сторінок.

Вона відповідає за кольори, шрифти, розташування елементів та інші аспекти дизайну.

CSS дозволяє розділити структуру веб-сторінки від її вигляду, що спрощує роботу з кодом та забезпечує більшу гнучкість у зміні дизайну без втрати контенту.

Використовуючи CSS, можна створювати стильні, сучасні та естетично привабливі веб-сторінки, які привертають увагу користувачів і покращують їх взаємодію з веб-сайтом.

Структура CSS правил


CSS правило складається з селектора та блока декларацій.

Селектор визначає, які елементи на сторінці будуть застосовані до цих декларацій, тоді як блок декларацій містить властивості та їх значення.

Наприклад:

selector {
  property: value;
  property: value;
  /* коментар */
}

Селектор може бути ідентифікатором, класом, тегом HTML, або будь-якою комбінацією їх.

Декларації вказують конкретні атрибути стилю, такі як колір тексту, розмір шрифту, відступи тощо.

Кожна декларація складається з назви властивості та її значення, розділених двокрапкою та оголошені в фігурних дужках.

Коментарі можуть бути включені для пояснення коду та полегшення його розуміння.

Використання зрозумілої структури CSS правил допомагає підтримувати організований та легко читабельний код, що робить процес розробки ефективнішим та приємнішим.

Вибір селекторів

Вибір правильних селекторів є ключовим аспектом написання ефективного CSS коду.

Існує безліч способів вибору елементів на веб-сторінці, і кожен з них має свої особливості та застосування.

 1. Елементові селектори: вибирають всі елементи певного типу, такі як <p>, <div>, <h1> тощо.
 2. Ідентифікаторові селектори: вибирають конкретний елемент за його унікальним ідентифікатором, вказаним у властивості id. Наприклад: #header.
 3. Класові селектори: вибирають елементи, які мають певний клас, вказаний у властивості class. Наприклад: .button.
 4. Групові селектори: дозволяють об’єднувати кілька селекторів у одному правилі. Наприклад: h1, h2, h3.
 5. Псевдокласи та псевдоелементи: дозволяють вибирати елементи на основі їх стану або позиції у структурі документа. Наприклад: :hover, ::before.
 6. Комбіновані селектори: дозволяють об’єднувати різні види селекторів для створення більш точних та специфічних правил. Наприклад: div.header.

Вибір правильних селекторів допомагає зберегти код чистим та організованим, зменшуючи кількість правил та забезпечуючи кращу ефективність стилізації.

Властивості та їх значення

В CSS існує безліч властивостей, кожна з яких визначає певний аспект вигляду елемента на сторінці.

Давайте розглянемо деякі з них та їх значення:

 1. color: визначає колір тексту. Значення може бути назвою кольору (наприклад, “red”), шістнадцятковим кодом (наприклад, “#ff0000”) або RGB значенням (наприклад, “rgb(255, 0, 0)”);
 2. font-size: визначає розмір шрифту. Значення може бути вказано в пікселях, відсотках або інших одиницях виміру;
 3. font-family: визначає тип шрифту тексту. Значення може включати назви шрифтів (наприклад, “Arial”, “Helvetica”), або загальні класи шрифтів (наприклад, “sans-serif”);
 4. background-color: визначає колір фону елемента. Значення аналогічні властивості color;
 5. margin: визначає зовнішні відступи елемента. Значення може бути вказано в пікселях, відсотках або інших одиницях виміру;
 6. padding: визначає внутрішні відступи елемента. Значення аналогічні властивості margin;
 7. border: визначає рамку навколо елемента. Складається з товщини, стилю та кольору рамки.

Це лише кілька з властивостей, які CSS пропонує для стилізації веб-сторінок.

Комбінування цих властивостей дозволяє створювати різноманітні та естетично привабливі дизайни, що вражають та привертають увагу користувачів.

Використання коментарів у CSS коді


Коментарі в CSS допомагають зробити код зрозумілішим і легше управляти ним.

Ось деякі корисні способи використання коментарів:

 1. Пояснення структури: коментарі можуть роз’яснити, як розділені різні частини коду, що полегшує розуміння його структури.
/* Header Styles */
.header {
  color: white;
  background-color: black;
}

/* Navigation Styles */
.nav {
  ...
}
 1. Позначення тимчасових або експериментальних змін: коментарі дозволяють позначити тимчасові зміни або експериментальний код, який потребує подальшого виправлення чи перевірки.
/* TEMPORARY: Increase font size for better readability */
p {
  font-size: 18px;
}
 1. Виключення або активація коду: за допомогою коментарів можна тимчасово виключати або активувати певні правила CSS без їх видалення.
/*
.nav {
  display: none; 
}
*/
 1. Пояснення складних або неочевидних рішень: коментарі допомагають пояснити складні або неочевидні аспекти коду для полегшення співпраці з іншими розробниками або для подальшого вдосконалення коду.
/* HACK: Fix for Internet Explorer alignment issue */

Використання коментарів у CSS допомагає створити більш організований та зрозумілий код, що зробить процес розробки більш продуктивним та ефективним.

Робота з кольорами та фонами

Визначення кольорів

У CSS існує кілька способів визначення кольорів:

 1. За назвою: можна використовувати назви стандартних кольорів, таких як “red”, “blue”, “green” та інші.
p {
  color: red;
}
 1. За шістнадцятковим кодом: кожен колір може бути представлений у вигляді шістнадцяткового коду, який визначає червону, зелену та синю складові.
p {
  color: #ff0000; /* Червоний */
}
 1. За RGB значенням: кольори можна визначати також за значеннями червоної (red), зеленої (green) та синьої (blue) складових.
p {
  color: rgb(255, 0, 0); /* Червоний */
}
 1. За RGBA значенням: аналогічно RGB, але з додатковим значенням прозорості (alpha), яке визначає ступінь прозорості колір.
p {
  color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Півпрозорий червоний */
}

Використання фонових зображень

Фонові зображення можна встановлювати для будь-якого елемента на сторінці.

Це може бути зручно для створення різноманітних ефектів та візуальних прикрас.

.header {
  background-image: url('header-bg.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
}

У вищевказаному прикладі фонове зображення ‘header-bg.jpg’ встановлюється для елемента з класом “header”.

Властивості background-size та background-position визначають співвідношення розміру та позицію фону відносно елемента.

Використання фонових зображень може додати глибину та цікавість до дизайну веб-сторінок.

Прозорість та прозорі ефекти

Прозорість може бути додана до елементів за допомогою властивості opacity.

Це дозволяє створювати ефект прозорості, змінюючи ступінь видимості елемента.

Значення opacity може коливатися від 0 (повністю прозорий) до 1 (повністю непрозорий).

.element {
  opacity: 0.5; /* Половина прозорості */
}

Крім того, можна використовувати прозорість для фонових кольорів та фонових зображень за допомогою властивості rgba.

Ця властивість дозволяє встановити кольори з прозорістю, використовуючи чотири значення: червону, зелену, синю складові та прозорість (альфа-канал).

.element {
  background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Червоний колір з половиною прозорості */
}

Також можна застосовувати прозорі ефекти до теней за допомогою властивості box-shadow.

Це дозволяє створювати тіні, які можуть бути частково прозорими.

.element {
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Тінь з половиною прозорості */
}

Використання прозорості та прозорих ефектів дозволяє створювати вражаючі та креативні дизайни, які залучають увагу та покращують користувацький досвід.

Робота з текстом

Форматування тексту

Форматування тексту в CSS дозволяє контролювати різні аспекти текстового вмісту, такі як розмір шрифту, нахил, жирність, курсив та інші.

Ось деякі основні властивості, які можна використовувати для форматування тексту:

 1. font-size: визначає розмір шрифту. Значення може бути вказане в пікселях, відсотках або інших одиницях виміру;
p {
  font-size: 16px; /* Розмір шрифту 16 пікселів */
}
 1. font-weight: визначає товщину шрифту. Значення може бути normal, bold, lighter, або числове значення від 100 до 900;
p {
  font-weight: bold; /* Жирний шрифт */
}
 1. font-style: визначає стиль шрифту. Значення може бути normal, italic або oblique;
p {
  font-style: italic; /* Курсив */
}
 1. text-align: визначає вирівнювання тексту. Значення може бути left, right, center або justify.
p {
  text-align: center; /* Центрування тексту */
}

Використання шрифтів

CSS дозволяє вибирати шрифти для тексту на веб-сторінці.

Можна використовувати вбудовані шрифти, такі як Arial, Times New Roman, або використовувати власні шрифти, завантажені з зовнішніх джерел.

 1. font-family: визначає тип шрифту тексту. Значення може бути назвою шрифту або списком назв шрифтів;
body {
  font-family: Arial, sans-serif; /* Arial шрифт, якщо недоступний - шрифт без засічок */
}
 1. @font-face: дозволяє підключити власні шрифти до веб-сторінки.
@font-face {
  font-family: 'MyCustomFont';
  src: url('mycustomfont.woff2') format('woff2'),
     url('mycustomfont.woff') format('woff');
}

Використання правильного форматування тексту та вибір відповідних шрифтів допомагає зробити веб-сторінку більш привабливою та легко читабельною для користувачів.

Текстові ефекти

CSS пропонує різноманітні можливості для створення вражаючих текстових ефектів.

Ось деякі з них:

 1. Тінь тексту (text-shadow): додає тінь до тексту, створюючи вигляд висячості або об’єму;
h1 {
  text-shadow: 2px 2px 4px #000000;
}
 1. Вертикальне та горизонтальне масштабування тексту (text-stroke): дозволяє змінювати ширину контуру тексту;
h1 {
  -webkit-text-stroke-width: 1px;
  -webkit-text-stroke-color: black;
}
 1. Градієнтний текст (background-clip, -webkit-background-clip): застосовує градієнт до тексту;
h1 {
  background-image: linear-gradient(to right, red, blue);
  -webkit-background-clip: text;
  color: transparent;
}
 1. Рельєфний текст (text-fill-color, text-stroke-color): створює вигляд виступаючого тексту;
h1 {
  -webkit-text-fill-color: white;
  -webkit-text-stroke-width: 2px;
  -webkit-text-stroke-color: black;
}
 1. Анімований текст (animation): додає анімацію до тексту, що залучає увагу користувачів;
@keyframes neon {
  0% { text-shadow: 0 0 10px #fff, 0 0 20px #fff, 0 0 30px #fff, 0 0 40px #ff00de, 0 0 70px #ff00de, 0 0 80px #ff00de, 0 0 100px #ff00de, 0 0 150px #ff00de; }
  100% { text-shadow: 0 0 5px #fff, 0 0 10px #fff, 0 0 15px #fff, 0 0 20px #ff00de, 0 0 35px #ff00de, 0 0 40px #ff00de, 0 0 50px #ff00de, 0 0 75px #ff00de; }
}

h1 {
  color: #fff;
  font-size: 60px;
  text-align: center;
  animation: neon 1.5s ease-in-out infinite alternate;
}

Використання таких текстових ефектів додає унікальності та естетичності до веб-сторінок, привертаючи увагу користувачів і покращуючи їх взаємодію з контентом.

Вирівнювання та позиціонування

Вирівнювання елементів

В CSS є кілька властивостей, які дозволяють вирівнювати елементи на сторінці:

 1. text-align: вирівнює текст всередині блокових елементів по горизонталі;
div {
  text-align: center; /* Горизонтальне вирівнювання тексту */
}
 1. vertical-align: вирівнює блоки відносно інших блоків по вертикалі;
div {
  vertical-align: middle; /* Вертикальне вирівнювання по центру */
}
 1. margin: автоматично вирівнює елементи відносно решти сторінки або інших елементів;
div {
  margin: 0 auto; /* Горизонтальне вирівнювання по центру */
}
 1. float: вирівнює блоки по бокам елемента.
img {
  float: left; /* Вирівнювання зображень зліва */
}

Плавне позиціонування

CSS дозволяє застосовувати плавне позиціонування для плавних та анімованих переходів елементів на сторінці.

.transition {
  transition: all 0.3s ease; /* Плавний перехід для всіх властивостей з тривалістю 0.3 секунди */
}

.element:hover {
  transform: scale(1.1); /* Збільшення розміру елементу під час наведення курсору */
}

Використання цих властивостей дозволяє створювати збалансований та естетичний дизайн сторінок, забезпечуючи зручне розташування та привабливий вигляд контенту.

Використання Flexbox та Grid

Flexbox і Grid – це дві потужні техніки в CSS, які дозволяють легко та гнучко керувати розташуванням елементів на веб-сторінці.

 1. Flexbox розрахований на роботу з одновимірними макетами, такими як рядки або стовпці.

  З його допомогою можна легко вирівнювати, розподіляти та вирівнювати елементи всередині контейнера.

  Ось деякі з його основних властивостей:
.container {
  display: flex;
  justify-content: center; /* Вирівнювання елементів по центру горизонталі */
  align-items: center; /* Вирівнювання елементів по центру вертикалі */
  flex-direction: row; /* Орієнтація елементів у рядку */
  flex-wrap: wrap; /* Перенесення елементів на наступний рядок при необхідності */
}
 1. Grid призначений для роботи з двовимірними макетами, де можна керувати розташуванням елементів у рядках і стовпцях.

  Grid надає більшу гнучкість та контроль над розміщенням елементів, що дозволяє створювати складні та різноманітні макети.
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Три однакові колонки */
  grid-gap: 20px; /* Відступ між елементами сітки */
  justify-content: center; /* Вирівнювання елементів по центру горизонталі */
  align-items: center; /* Вирівнювання елементів по центру вертикалі */
}

Використання Flexbox та Grid дозволяє розробникам створювати сучасні та динамічні макети, які відповідають вимогам різних пристроїв та покращують користувацький досвід.

Адаптивний дизайн та медіа-запити

Основи адаптивного дизайну

Адаптивний дизайн – це підхід до розробки веб-сторінок, який забезпечує оптимальний перегляд контенту на різних пристроях та екранах.

Основні принципи адаптивного дизайну включають:

 1. Гнучкі розміри: використання відносних одиниць виміру, таких як відсотки чи EM, для задання розмірів елементів, що дозволяє їм змінюватися в залежності від розміру екрана.
.container {
  width: 80%; /* Ширина контейнера 80% ширини вікна браузера */
}
 1. Гнучкий макет: використання Flexbox або Grid для створення гнучких макетів, які можуть адаптуватися до різних розмірів екранів.
.container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
}
 1. Медіа-запити: використання CSS медіа-запитів для застосування різних стилів в залежності від параметрів екрана, таких як ширина екрана, орієнтація, роздільна здатність тощо.
@media screen and (max-width: 768px) {
  .container {
    width: 100%; /* Повна ширина контейнера при ширині екрана менше 768px */
  }
}

Використання медіа-запитів для адаптації до різних пристроїв

Медіа-запити дозволяють використовувати різні стилі для різних пристроїв та екранів.

Ось деякі типові медіа-запити для адаптивного дизайну:

 1. Зміна стилів при зміні ширини екрана:
@media screen and (max-width: 600px) {
  /* Стилі, які будуть застосовані при ширині екрана менше 600px */
}
 1. Зміна стилів для певних типів пристроїв, наприклад, для друкованих стилів:
@media print {
  /* Стилі для друку */
}
 1. Зміна стилів в залежності від орієнтації пристрою:
@media screen and (orientation: landscape) {
  /* Стилі для горизонтальної орієнтації */
}

Використання медіа-запитів дозволяє створювати динамічний та адаптивний дизайн, який надає користувачам зручне та приємне взаємодію з веб-сайтом на будь-яких пристроях та екранах.

Анімація та переходи

Використання CSS для створення анімацій

CSS дозволяє створювати цікаві анімації без використання складних скриптів.

Ось деякі ключові властивості для створення анімацій:

 1. @keyframes: визначає ключові кадри анімації, вказуючи початкові та кінцеві стани, а також проміжні стани, які вони мають пройти;
@keyframes slideIn {
  from {
    transform: translateX(-100%);
  }
  to {
    transform: translateX(0);
  }
}
 1. animation-name: вказує назву анімації, визначену за допомогою @keyframes;
.element {
  animation-name: slideIn;
}
 1. animation-duration: визначає тривалість анімації в секундах або мілісекундах;
.element {
  animation-duration: 2s; /* Тривалість анімації 2 секунди */
}

Додавання переходів між станами

Переходи дозволяють плавно змінювати стилі елементів при зміні їх стану.

Ось деякі властивості для створення переходів:

 1. transition-property: визначає властивість, до якої буде застосовано перехід;
.element {
  transition-property: background-color;
}
 1. transition-duration: визначає тривалість переходу;
.element {
  transition-duration: 0.5s; /* Тривалість переходу 0.5 секунди */
}
 1. transition-timing-function: визначає функцію плавності переходу;
.element {
  transition-timing-function: ease-in-out; /* Плавний вхід і вихід */
}
 1. transition-delay: визначає затримку перед початком переходу.
.element {
  transition-delay: 0.2s; /* Затримка переходу 0.2 секунди */
}

Використання CSS для створення анімацій та переходів дозволяє надати вашому сайту живого та цікавого вигляду, привертаючи увагу користувачів та покращуючи їх досвід взаємодії з контентом.

Використання CSS препроцесорів

Огляд популярних CSS препроцесорів (наприклад, Sass, Less):

 1. Sass є одним з найпопулярніших CSS препроцесорів.

  Він надає розширення для CSS з багатьма корисними функціями, такими як змінні, вкладеність, міксини та імпорт.
$primary-color: #007bff; // Змінна для кольору
$font-stack: Arial, sans-serif; // Змінна для шрифтів

body {
  font: 100% $font-stack;
  color: $primary-color;
}
 1. Less є іншим популярним CSS препроцесором, який має схожий синтаксис з CSS, але додає багато додаткових можливостей, таких як змінні, вкладеність, міксини та функції.
@primary-color: #007bff; // Змінна для кольору
@font-stack: Arial, sans-serif; // Змінна для шрифтів

body {
  font: 100% @font-stack;
  color: @primary-color;
}

Переваги використання CSS препроцесорів

 1. Змінні: дозволяють зберігати значення, такі як кольори та шрифти, в одному місці, що полегшує їх зміну та підтримку великих проектів;
 2. Вкладеність: дозволяє вкладати стилі один в одного, що робить CSS код більш організованим та легким для розуміння;
 3. Міксини: дозволяють зберігати часто використовувані блоки CSS коду та викликати їх знову, що полегшує роботу зі стилями та зменшує дублювання коду;
 4. Функції: дозволяють створювати власні функції для обробки значень, що робить CSS більш гнучким та потужним;
 5. Імпорт: дозволяє розділяти CSS код на декілька файлів та об’єднувати їх в один, що полегшує організацію та керування кодом.

Використання CSS препроцесорів дозволяє розробникам писати більш

Оптимізація та підтримка браузерів

Оптимізація CSS для швидкості завантаження

 1. Мініфікація CSS: видалення пробілів, коментарів та інших зайвих символів з CSS файлів для зменшення їхнього обсягу та прискорення завантаження сторінки;
 2. Кешування: використання HTTP кешування для зберігання CSS файлів на браузері клієнта, щоб при наступних відвідуваннях сторінки вони завантажувалися швидше;
 3. Спільні файли: об’єднання декількох CSS файлів в один може зменшити кількість запитів до сервера та покращити час завантаження сторінки.
<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Розуміння та вирішення проблем з переглядом у різних браузерах

 1. Використання вендорних префіксів: додавання префіксів (-webkit-, -moz-, -o-, -ms-) до CSS властивостей для підтримки різних браузерів;
.element {
  -webkit-border-radius: 5px; /* Safari, Chrome, Opera */
  -moz-border-radius: 5px; /* Firefox */
  -o-border-radius: 5px; /* Opera */
  border-radius: 5px; /* Standard */
}
 1. Перевірка на сумісність: тестування сторінки в різних браузерах та вирішення виявлених проблем шляхом використання поліфілів або альтернативних методів;
 2. Використання сучасних стандартів: використання сучасних CSS властивостей та методів, які підтримуються більшістю сучасних браузерів, може зменшити кількість проблем з переглядом.

Здійснення оптимізації CSS для швидкості завантаження та вирішення проблем з переглядом у різних браузерах допоможе забезпечити кращий досвід користувача та покращити продуктивність вашого сайту.

Висновок

Що таке CSS – це потужний інструмент для стилізації веб-сторінок, який дозволяє розробникам та дизайнерам керувати виглядом та макетом контенту.

Основні концепції CSS включають в себе використання селекторів, властивостей та значень для задання стилів елементів.

Крім того, існують різні техніки, такі як Flexbox, Grid, анімації та переходи, які дозволяють створювати захоплюючі та інтерактивні веб-сайти.

Чи була ця стаття корисною?

Схожі статті

Поки немає коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *